Helpende

Naslag | Verwerkingsopdrachten | Opdrachtenmagazijn | Kritische beroepssituatie

 

COBM
Het Competentiegerichte Opdrachten- en Beoordelingsmagazijn (COBM) is gebaseerd op het meeste recente kwalificatiedossier (KD). Bij ieder werkproces vindt de gebruiker opdrachten. De opdrachten kennen twee niveaus. Fase 1-opdrachten zijn gericht op oriënteren/oefenen. Fase 2-opdrachten zijn gericht op beheersen.

Competentie-opdrachten
De opdrachten sluiten aan bij de werkprocessen uit het KD. De opdrachten zijn uit te voeren op de eigen school en/of de BPV. Bij iedere opdracht staat wat de context is, wat de student moet doen, wat het leerdoel is, waar de student de opdracht kan uitvoeren, hoe de student de opdracht moet uitvoeren, waar de student op wordt beoordeeld en wat het gewenste resultaat
is. Bij iedere opdracht staat aangegeven welke thema's uit het boek als naslag kunnen dienen. In het beoordelingsformulier wordt gebruik gemaakt van de competenties en prestatie-indicatoren uit het KD. Deze beoordelingsformulieren kunnen als bewijsmateriaal dienen in een portfolio of als basis dienen voor een portfoliogesprek.

Moet de student alles doen?
Nee, de docenten en/of de student maken een keuze uit de opdrachten en integratieve opdrachten. Deze keuze hangt af van het POP van de student.

Licentie
Als de school een licentie heeft (€ 19,75 per leerling per cohort) krijgt de school het gebruiksrecht over het opdrachtenmagazijn. De school ontvangt het Word-bestand van het COBM en kan naar eigen inzicht aanpassen, schrappen en/of aanvullen.

Download de licentie voor Profi-leren Helpende Zorg en Welzijn.

Als u de licentie in tweevoud print, invult, tekent en verzendt, ontvangt u van ons het Word-bestand via de e-mail.
Elk schooljaar ontvangt uw school in september een opgaveformulier. Hierop geeft u aan hoeveel eerstejaars studenten de opleiding Helpende Zorg en Welzijn gaan doen. Vervolgens ontvangt uw school in oktober een factuur.

Demoversie bekijken
Bent u benieuwd naar de inhoud van het COBM van Profi-leren Helpende Zorg en Welzijn? Download dan het inkijk-pdf van dit opdrachtenmagazijn.

Modulebutton Webshop