SAW

Naslag | Verwerkingsopdrachten | Opdrachtenmagazijn | Kritische beroepssituatie

 

Klik op de titel van de kritische beroepssituatie om die te downloaden.

KBS: Participatiesamenleving - filmpje dilemma

KBS: Samenwerking (context: MZ)

KBS: Belangenbehartiging - filmpje dilemma (context: SMD)

KBS: Werken met mantelzorgers (context: MZ)

KBS: Professioneel werken - filmpje dilemma (context: PMJ)

KBS: Cultuur (Context: PMKO)

KBS: Gedragsproblemen (Context: PGBZ)

KBS: Zelfstandigheid bevorderen (Context PMJ)

KBS: Samenwerken en afstemmen - filmpje dilemma (Context: PMKO)

KBS: Omgaan met verschillen en problemen (Context: PMJ)

KBS: Ondersteunen bij persoonlijke verzorging (Context: MZ)

KBS: Slachtoffers van huiselijk geweld - filmpje dilemma (Context: PBSD)

KBS: Opvoedingsvaardigheden (Context: PMKO)

KBS: Eigenheid respecteren (Context: MZ)

KBS: Intercultureel communiceren (Context: MZ)

KBS: Kinderen met een beperking (Context: PW)

KBS: Eigen keuzes maken (Context: PBGZ)

KBS: Hulpvraag in kaart brengen (Context: SMD)

KBS: Stimuleren van verantwoordelijkheid (Context: PBSD)

Modulebutton Webshop