SB

Naslag| Verwerkingsopdrachten | Opdrachtenmagazijn

 

COBM
Het Competentiegerichte Opdrachten- en Beoordelingsmagazijn (COBM) is gebaseerd op het meeste recente kwalificatiedossier (KD). Bij ieder werkproces vindt de gebruiker opdrachten. De opdrachten kennen twee niveaus. Fase 1-opdrachten zijn gericht op oriënteren/oefenen. Fase 2-opdrachten zijn gericht op beheersen.

Competentie-opdrachten
De opdrachten sluiten aan bij de werkprocessen uit het KD. De opdrachten zijn uit te voeren op de eigen school en/of de BPV. Bij iedere opdracht staat wat de context is, wat de student moet doen, wat het leerdoel is, waar de student de opdracht kan uitvoeren, hoe de student de opdracht moet uitvoeren, waar de student op wordt beoordeeld en wat het gewenste resultaat is. Bij iedere opdracht staat aangegeven welke thema's uit het boek als naslag kunnen dienen. In het beoordelingsformulier wordt gebruik gemaakt van de competenties en prestatie-indicatoren uit het KD. Deze beoordelingsformulieren kunnen als bewijsmateriaal dienen in een portfolio of als basis dienen voor een portfoliogesprek.

Moet de student alles doen?
Nee, de docenten en/of de student maken een keuze uit de opdrachten en integratieve opdrachten. Deze keuze hangt af van het POP van de student.

Licentie
Als de school een licentie heeft (€ 19,75 per leerling per cohort) krijgt de school het gebruiksrecht over het opdrachtenmagazijn. De school ontvangt het Word-bestand van het COBM en kan naar eigen inzicht aanpassen, schrappen en/of aanvullen.

Download hier de licentie voor Profi-leren SB2.
Download hier de licentie voor Profi-leren SB3.
Download hier de licentie voor Profi-leren SB4 Bewegingsagoog.
Download hier de licentie voor Profi-leren SB4 BOS-medewerker.
Download hier de licentie voor Profi-leren SB4 Trainer-coach.
Download hier de licentie voor Profi-leren SB4 Sportmanager.

Als u de licentie in tweevoud print, invult, tekent en verzendt, ontvangt u van ons het Word-bestand op cd-rom.
Elk schooljaar ontvangt uw school in september een opgaveformulier. Hierop geeft u op hoeveel eerstejaars studenten de desbetreffende opleiding gaan doen. Vervolgens ontvangt uw school in oktober een factuur.

Demoversie bekijken
Bent u benieuwd naar de inhoud van een COBM van Profi-leren SB? Download dan het inkijk-pdf van het opdrachtenmagazijn van SB3.

Proeven van bekwaamheid
Iedere kerntaak of certificeerbare eenheid wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid. Onze proeven van bekwaamheid zijn volledig gebaseerd op het format van de mbo-raad. Iteresse? Kijk op www.sportexamens.nl voor meer informatie.

Modulebutton Webshop