Veranderingen nieuwe titels OA

Hieronder vindt u uitgebreide overzichten van de veranderingen in de boeken Onderwijsassistent.

Veranderingen boek: Pedagogiek voor de onderwijsassistent, isbn 978-90-85242-05-5, 2013

Thema 1 Paragraaf 1.6: nieuw voorbeeld

Thema 6 Paragraaf 6.7: nieuw voorbeeld


Thema 12 Paragraaf 12.7: nieuwe informatie van Martine Delfos over geslachtspecifieke socialisatie   

Thema 12 Paragraaf 12.8: nieuwe informatie over kinderen en internet

Thema 14 Paragraaf 14.5: piramide van Maslow ingevoegd

Thema 18 Dit thema is herschreven

Thema 27 Paragraaf 27.3: nieuwe informatie over DLE

Thema 28 Paragraaf 28.4, 28.5 en 28.6 zijn aangepast, informatie over ontwikkelingsplan en onderwijsperspectief is nieuw

Thema 33 Paragraaf 33.3.2: informatie over digitaal pesten is aangepast

Thema 36 Paragraaf 36.2: informatie over spraakstoornissen is gewijzigd

Een aantal foto's is vervangen.

 

Veranderingen boek: Didactiek voor de onderwijsassistent, isbn 978-90-85242-02-4, 2013

Thema 2 Paragraaf 2.2 en 23 zijn aangepast, o.a. is er een schema didactische analyse toegevoegd, informatie over evaluatie en afsluiting is aangepast

Thema 3 heeft andere titels en koppen maar is verder hetzelfde gebleven

Thema 4 Paragraaf 4.2.4: hier is een voorbeeld vervallen

Thema 5 Is volledig aangepast

Thema 6 Paragraaf over leeractiviteiten is naar thema 5 gegaan

Thema 7 Paragraaf 7.4.3: nieuwe tekst gezinsculturen toegevoegd

Thema 8 Paragraaf 8.2.8, 8.3.7 zinnetje over software toegevoegd, Par 8.11: tips voor de praktijk zijn aangepast

Thema 10 Paragraaf 10.6: tip is aangepast

Thema 13 Geheel vernieuwd

Thema 26 Paragraaf 26.4.3: informatie over ELLO

Thema 30 Paragraaf 30.4.2: methodes voor NT2 zijn geactualiseerd

Thema 32 Paragraaf 32.4: nieuwe informatie over staatskunde

Thema 33, Paragraaf 33.2: verkeersborden toegevoegd, duidelijker  uitgelegd

Thema 34 Thema is grondig herzien

Thema 35, Paragraaf 35.8: Nieuwe paragraaf over  7 stappen van onderzoekend en ontwerpend leren

Thema 39 Ingrijpend veranderd

Thema 40 Nieuwe thema-indeling, informatie over spel is volledig herzien

Een aantal foto's is vervangen.

 

Veranderingen boek: Communicatie en organisatie voor de onderwijsassistent, isbn 978-90-85242-04-8, 2013

Thema 1 Paragraaf 1.2.2: informatie over kerndoelen en referentieniveaus is
aangepast

Thema 1 Paragraaf 1.4: Wet passend onderwijs is opgenomen

Thema 10 Paragraaf 10.5: nieuwe paragraaf over combinatiefuncties

Thema 19 Paragraaf 19.5.3: nieuwe informatie over AV-middelen

Thema 26 Paragraaf 26.4.3: nieuwe paragraaf over feedback

Een aantal foto's is vervangen. Op diverse  plaatsen zijn tips aangevuld en stukjes tekst
herschreven.

 

Modulebutton Webshop