Veranderingen nieuwe titels SB

Veranderingen boek: Sportleider als begeleider,  isbn 978-90-8524-2000, 2013

Thema 1 Paragraaf 1.5: nieuwe informatie over behaviorisme en psychoanalyse in een tintvlak

Thema 6 Paragraaf 6.2: voorbeelden van waarden en normen en ook de uitleg is naar thema 8 gegaan

Thema 8 Hier is paragraaf 8.2 bijgekomen, de andere paragrafen zijn opgeschoven

Thema 8 Paragraaf 8.2: is nieuw, tekst komt deels uit thema 6

Thema 8 Paragraaf 8.3: rijtje grootverdieners is geactualiseerd

Thema 8 Paragraaf 8.4.2: informatie over  seksuele intimidatie is geactualiseerd

Thema 10 Paragraaf 10.4.1: informatie over vrouwen is geactualiseerd

Thema 10 Paragraaf 10.4.2: informatie over allochtonen is geactualiseerd

Thema 11 Paragraaf 11.5: stuk over supportersgeweld en bestrijding is aangepast en geactualiseerd

Thema 12 Paragraaf 12.3 heeft een andere naam en is minimaal aangepast

Thema 18 Hier is paragraaf 18.2 bijgekomen en de andere paragrafen zijn opgeschoven

Thema 18 Paragraaf 18.2 over F- en G- culturen toegevoegd

Thema 18 Paragraaf 18.4: tabellen zijn geactualiseerd

Thema 23 Cijfers over sportdeelname van jonge en oude basisschoolkind zijn geactualiseerd

Thema 24 Paragraaf 24.2: over jeugdjaren is geactualiseerd

Thema 24 Paragraaf 24.3: cijfers over sportdeelname van puber zijn geactualiseerd

Thema 24 Paragrafen 24.4 en 24.5: nieuwe cijfers, nieuwe tintvlakken met actuele informatie en nieuwere inzichten

Thema 24 Paragraaf 24.6 over drugs, roken en alcohol: geactualiseerd

Thema 25 Paragraaf 25.1: nieuwe inleiding

Thema 26 Cijfers over sportdeelname van alle groepen volwassenen zijn geactualiseerd

Thema 27 Cijfers over sportdeelname van ouderdom zijn geactualiseerd

Thema 29 Paragraaf 29.3 over oorzaken ADHD: geactualiseerd

Thema 32 Paragraaf 32.4: informatie over het belang van sport en bewegen en de motieven en belemmeringen is aangepast aan actualiteit

Thema 33 is vervallen, tekst is opgenomen in andere thema's over allochtonen

Er zitten meer voorbeelden in het boek en een aantal foto's is vervangen.

Veranderingen boek: Sportleider als trainer-coach, isbn: 978-90-85241-66-9, 2013

Uit de evaluatie onder gebruikende scholen kwam als belangrijkste opmerking naar voren dat dit boek erg moeilijk  is. Veel teksten zijn herschreven en vereenvoudigd. Ook zijn er veel foto's vervangen, schema's aangepast en afbeeldingen toegevoegd.

Thema 1 Niet echt nieuwe informatie, maar wel herschreven

Thema 3 Paragraaf 3.3: nieuwe informatie over voetwratten, hamertenen en spataderen

Thema 4 Paragraaf 4.3: informatie over koolhydraten is aangepast

Thema 4 Paragraaf 4.4: informatie over energiedranken is aangepast

Thema 4 Paragraaf 4.5: informatie over voedingssupplementen is aangepast

Thema 6 Een aantal begrippen is verduidelijkt. De bloedsomloop en spijsvertering zijn duidelijker uitgelegd. Ook zijn er meer afbeeldingen opgenomen.

Thema 7 Geheel aangepast

Thema 8 Paragraaf 8.3 over brandstoffen is aangepast en verduidelijkt; begrippen zijn uitgelegd

Thema 8 Paragraaf 8.4 over energiesystemen is aangepast en verduidelijkt; begrippen zijn uitgelegd

Thema 9 Paragraaf 9.4: een aantal begrippen is uitgelegd en alle schema's zijn verduidelijkt

Thema 10 Paragraaf 10.7: spierpijn is nieuwe paragraaf, ook nieuwe tips

Thema 11 Paragraaf 11.2: geactualiseerd en verduidelijkt

Thema 11 Paragraaf 11.5: dopingaanpak geactualiseerd

Thema 11 Paragraaf 11.6: begrippen zijn uitgelegd

Thema 12 Diverse actuele voorbeelden

Thema 15 Paragraaf 15.3: uitleg uithoudingsvermogen verduidelijkt

Thema 15 Paragraaf 15.5 over trainingsadaptie is herschreven

Thema 16 Paragraaf 16.6 over trainingsadaptie is herschreven

Thema 17 Paragraaf 17.2 en 17.5.1: nieuw cijfermateriaal

Thema 17 Paragraaf 17.4: trainingsadaptie voor snelheid is herschreven

Thema 18 Paragraaf 18.4.1: tabel skeletgewicht is aangepast

Thema 18 Paragraaf 18.5.3: tabel VO2–max is aangepast

Thema 19 Paragraaf 19.8: nieuwe grafieken toegevoegd

Thema 19 Paragraaf 19.11: nieuw voorbeeld

Thema 21 Paragraaf 21.2: nieuwe informatie over faalangst

  

Modulebutton Webshop