Nieuwe kwalificatiedossiers

De kwalificatiedossiers van het mbo worden grondig herzien. De nieuwe kwalificatiedossiers (KD's) zouden aanvankelijk ingaan in 2014. Op dit moment is de stand van zaken dat de nieuwe KD's vanaf 2015 gebruikt mogen worden en vanaf 2016 verplicht gebruikt moeten worden. Mits de minister voor juni 2014 de nieuwe KD's heeft vastgesteld.

Opleidingsstructuur Welzijn
De opleidingsstructuur voor Welzijn wordt iets anders. De nieuwe kwalificatiedossiers zijn opgebouwd uit drie delen:

  • Beroepsgerichte basistaken: deze vormen ongeveer 50% van de opleiding. Hierin zit ook Nederlands, rekenen en LB.
  • Beroepsgerichte profieltaken: deze vormen zo'n 35% van de opleiding.
  • Keuzedelen: de keuzedelen vormen ongeveer 15% van de opleiding.  De keuzedelen zijn niet kwalificerend.

opzet KD

De opleiding MZ niveau 3 en 4 bestaat uit de basistaken en zes verschillende profielen:

  • P1 Begeleider gehandicaptenzorg; niveau 3*
  • P2 Begeleider specifieke doelgroepen; niveau 3*
  • P3 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg; niveau 4
  • P4 Agogisch medewerker GGZ; niveau 4*
  • P5 Thuisbegeleider; niveau 4*
  • P6 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen; niveau 4.

Bij Pedagogisch werk is het opvallend dat OA en PW dezelfde basis hebben. Er is
geen profiel voor Jeugdzorg.

De kwalificatiedossiers vindt u op de website van Calibris:

Maatschappelijke Zorg

Pedagogisch werk

Sociaal werk

Modulebutton Webshop