Profi-leren SAW

Profi-leren SAW is een complete serie leermiddelen voor de competentiegerichte kwalificatiestructuur Sociaal-Agogisch Werk. Profi-leren SAW bestaat uit basisboeken, opdrachten- en beoordelingsmagazijnen, verwerkingsopdrachten én gratis extra digitale content-thema's, een zoekmachine en diagnostische kennistoetsen.

Boeken
De inhoud van de boeken is gebaseerd op de werkprocessen uit het competentiegerichte kwalificatiedossier SAW. Ieder boek bevat die thema's die de SAW'er-in-opleiding gedurende zijn/haar opleiding veelvuldig moet raadplegen als achtergrondinformatie bij het werken aan bijvoorbeeld:

  • opdrachten
  • taken
  • beroepsproducten
  • prestaties.

Een overzicht van de boeken voor SAW vindt u in de webshop van Angerenstein.

Theorie met voorbeelden
De thema's hebben betrekking op naslag die relevant is voor de sociaal-agogisch werker. De theorie wordt verlevendigd met voorbeelden uit de werkvelden waar de SAW'er actief is. Aanvullende thema's vindt u bij het docentenmateriaal. Vrijwel ieder thema wordt afgesloten met praktijktips: handvatten voor de SAW'er-in-opleiding voor BPV en/of werk.

Online extra's

  • extra digitale content (dit zijn dc-thema's), met onderwerpen die minder frequent geraadpleegd hoeven te worden, of thema's waarvan de inhoud te snel verandert.
  • diagnostische kennistoetsen bij ieder thema uit de drie basisboeken, waardoor er voor de school een databank met meerkeuzevragen beschikbaar is van zo'n 2000 vragen.
  • een zoekmachine die verwijst naar thema's uit de boeken en/of direct toegang geeft tot thema's die direct gedownload kunnen worden.
  • verwerkingsopdrachten bij de boeken.