Profi-leren OA

Profi-leren OA is een complete serie leermiddelen voor de competentiegerichte kwalificatiestructuur Onderwijsassistent, mbo niveau 4. Profi-leren OA bestaat uit basisboeken, een opdrachten- en beoordelingsmagazijn, verwerkingsopdrachten én gratis extra digitale content-thema's, een zoekmachine en diagnostische kennistoetsen.

Boeken
De inhoud van de boeken is gebaseerd op de werkprocessen uit het competentiegerichte kwalificatiedossier Onderwijsassistent, niveau 4. Ieder boek bevat die thema's die de onderwijsassistent-in-opleiding gedurende zijn/haar opleiding veelvuldig moet raadplegen als achtergrondinformatie bij het werken aan bijvoorbeeld:

  • opdrachten
  • taken
  • beroepsproducten
  • prestaties.

Een overzicht van de boeken voor OA vindt u in de webshop van Angerenstein.

Theorie met voorbeelden
De thema's hebben betrekking op naslag die relevant is voor de onderwijsassistenten in het (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en BVE. De theorie wordt verlevendigd met voorbeelden uit deze onderwijssoorten. Vrijwel ieder thema wordt afgesloten met praktijktips: handvatten voor de onderwijsassistent-in-opleiding voor BPV en/of werk.

Online extra's

  • extra digitale content (dit zijn dc-thema's), met onderwerpen die minder frequent geraadpleegd hoeven te worden, of thema's waarvan de inhoud te snel verandert.
  • diagnostische kennistoetsen bij ieder thema uit de basisboeken, waardoor er voor de school een databank met meerkeuzevragen beschikbaar is van zo'n 2000 vragen.
  • een zoekmachine die verwijst naar thema's uit de boeken en/of direct toegang geeft tot thema's die direct gedownload kunnen worden.
  • verwerkingsopdrachten bij de boeken.