Profi-leren SB

Profi-leren SB is een complete serie leermiddelen voor de competentiegerichte kwalificatiestructuur Sport- en bewegen voor mbo. Profi-leren SB bestaat uit basisboeken, opdrachten- en beoordelingsmagazijnen, verwerkingsopdrachten, gratis extra digitale content-thema's, een zoekmachine en diagnostische kennistoetsen.

Boeken
De inhoud van de boeken is gebaseerd op de werkprocessen uit het competentiegerichte kwalificatiedossier SB. Ieder boek bevat die thema's die de bewegingsleider-in-opleiding gedurende zijn/haar opleiding veelvuldig moet raadplegen als achtergrondinformatie bij het werken aan bijvoorbeeld:

  • opdrachten
  • taken
  • beroepsproducten
  • prestaties.

Een overzicht van de boeken voor SB vindt u in de webshop van Angerenstein.

Theorie met voorbeelden
De thema's hebben betrekking op naslag die relevant is voor de bewegingsleider. De theorie wordt verlevendigd met voorbeelden uit de werkvelden waar de bewegingsleider actief is. Vrijwel ieder thema wordt afgesloten met praktijktips: handvatten voor de bewegingsleider-in-opleiding voor BPV en/of werk.

Online extra's

  • extra digitale content (dit zijn dc-thema's), met onderwerpen die minder frequent geraadpleegd hoeven te worden, of thema's waarvan de inhoud te snel verandert.
  • diagnostische kennistoetsen bij ieder thema uit de drie basisboeken, waardoor er voor de school een databank met meerkeuzevragen beschikbaar is van zo'n 2000 vragen.
  • een zoekmachine die verwijst naar thema's uit de boeken en/of direct toegang geeft tot thema's die direct gedownload kunnen worden.
  • verwerkingsopdrachten bij de thema's.