Profi-leren (L)LB

Profi-leren (L)LB is een complete serie leermiddelen voor de competentiegerichte kwalificatiestructuur Leren, Loopbaan & Burgerschap. Profi-leren (L)LB bestaat uit basisboeken, opdrachten- en beoordelingsboeken én gratis extra digitale content-thema's, verwerkingsopdrachten, een zoekmachine en diagnostische kennistoetsen.

Boeken
De inhoud van de boeken is gebaseerd op de werkprocessen uit het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap. De boeken bevatten de thema's die de mbo'er gedurende zijn opleiding veelvuldig moet raadplegen als achtergrondinformatie bij het werken aan bijvoorbeeld:

  • opdrachten
  • taken
  • beroepsproducten
  • prestaties.

Een overzicht van de boeken voor (L)LB vindt u in de webshop van Angerenstein. 

Online extra's

  • extra digitale content (dc-thema's), met onderwerpen die minder frequent geraadpleegd hoeven te worden, of thema's waarvan de inhoud snel verandert.
  • diagnostische kennistoetsen bij ieder thema uit het boek, waardoor er voor de school een databank met meerkeuzevragen beschikbaar is.
  • een zoekmachine die verwijst naar thema's uit het boek en/of direct toegang geeft tot thema's die gedownload kunnen worden.
  • een opdrachten- en beoordelingsmagazijn voor (L)LB 1-2 en voor (L)LB 3-4;
  • verwerkingsopdrachten bij de thema's uit de boeken.