Maatschappelijke zorg: SAW3 - Thema 2 - Voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking - Toets A

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Een semimurale voorziening houdt in:


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.