Maatschappelijke zorg: SAW3 - Thema 3 - Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking - Toets B

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Welk antwoord is juist? De concreet-operationele fase van Piaget loopt van ongeveer:


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.