Maatschappelijke zorg: SAW3 - Thema 14 - Psychiatrische ziektebeelden - Toets B

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

De volgende uitspraken hebben betrekking op psychotische stoornissen. Welke uitspraak is juist?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.