LLB 1/2 - Kerntaak 4 - Thema 18 - Collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Voor wie geldt een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.