Helpende Zorg en Welzijn (3e druk) - Thema 1 Het werk van de helpende zorg en welzijn - Toets B

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Welk antwoord is juist? Een dagverblijf voor mensen met een verstandelijke beperking is bedoeld voor mensen vanaf:


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.