Helpende Zorg en Welzijn (3e druk) - Thema 20 Veiligheid en ongevallen - Toets A

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Wat is een voorbeeld van open vuur?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.