Helpende Zorg en Welzijn (3e druk) - Thema 22 Omgaan met agressie

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Wat valt onder fysieke agressie?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.