Helpende Zorg en Welzijn (3e druk) - Thema 24 Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van activiteiten

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Welk antwoord is juist? Als je bij de voorbereiding van activiteiten 'wat' vraagt dan bedoel je?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.