Helpende Zorg en Welzijn (3e druk) - Thema 26 Het omgaan met emoties van de cliënt

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Welk antwoord is juist? Bij het taxeren van emoties van een cliënt:


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.