Didactiek voor de OA (2e druk) - Thema 34 Gezond, hygiënisch en redzaam gedrag

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Als onderwijsassistent ben je rolmodel. Je wast dus je handen voor het eten, bent schoon op het lokaal en dergelijke. Dit doe je zo effectief mogelijk. Welke uitspraak hierover geeft de meest effectieve manier weer?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.