Pedagogiek voor de OA (2e druk) - Thema 4 Ontwikkeling van 4 tot 6 jaar

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Een kenmerk van prelogisch denken is


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.