Pedagogiek voor de OA (2e druk) - Thema 25 Observeren, interpreteren van gegevens

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Wat is de eerste stap als je observatiegegevens gaat interpreteren?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.