Pedagogiek voor de OA (2e druk) - Thema 29 Gedrag ombuigen

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Als je gedrag wilt ombuigen, accepteer je het ongewenste gedrag als een feit. Wat betekent dat?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.