Pedagogiek voor de OA (2e druk) - Thema 37 Leerproblemen, Taal

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Taalstoornissen kunnen op verschillende manieren blijken. Welke manier hoort er NIET bij?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.