Pedagogiek voor de OA (2e druk) - Thema 39 Leerproblemen, Schrijven

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Hoeveel uur per jaar wordt er aan schrijfonderwijs besteed?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.