Communicatie en Organisatie voor de OA (2e druk) - Thema 14 Communicatie - Toets B

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

In communicatie onderscheiden we een zender. Wie of wat is de zender?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.