Communicatie en Organisatie voor de OA (2e druk) - Thema 15 Communicatiemiddelen - Toets B

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Wat wordt bedoeld met communicatierichtingen?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.