Communicatie en Organisatie voor de OA (2e druk) - Thema 19 Presenteren

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Je krijgt het verzoek om een presentatie te geven over hoe de school omgaat met zorg. Wat is je eerste stap?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.