Communicatie en Organisatie voor de OA (2e druk) - Thema 28 Registratie van leerresultaten

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Nakijkwerk is een dagelijks terugkerende activiteit. Daarbij besteed je meer aandacht aan het werk van zwakkere leerlingen. Waarom?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.