Bewegingsagoog; SB 4 - Thema 17 Gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking - Toets A

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Wat is een gedragsprobleem?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.