De sportleider als organisator en SB-functionaris; SB 3 & 4 - Thema 3 Public relations

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Welke uitspraak over pr is NIET juist?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.