De sportleider als organisator en SB-functionaris; SB 3 & 4 - Thema 8 Het werkveld van sportstimulering en sportieve recreatie

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

'Activiteiten om de integratie van verschillende bevolkingsgroepen te bevorderen.' Vanuit welke motieven wordt hier aan sportstimulering gedaan?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.