De sportleider als trainer-coach; SB 3 & 4 - Thema 8 Inspanningsfysiologie - Toets B

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Welk antwoord is juist? Men spreekt van verzuring als:


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.