De sportleider als trainer-coach; SB 3 & 4 - Thema 9 Biomechanica - Toets B

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Zwemmers maken bij de afzet van het startblok een felle armzwaai voorwaarts. Waar is dit een voorbeeld van?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.