De sportleider als trainer-coach; SB 3 & 4 - Thema 18 Analyseren, testen en meten - Toets A

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Welke uitspraak over bloeddruk is juist?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.