De sportleider als trainer-coach; SB 3 & 4 - Thema 21 Wedstrijdbegeleiding

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Bij wedstrijdbegeleiding vóór de wedstrijd kan een opzwepende peptalk goede diensten bewijzen. Wanneer is dit vooral het geval?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.