De sportleider als begeleider; SB 3 & 4 - Thema 5 Gedrag van mensen in groepen

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Welke van onderstaande kenmerken is GEEN gemeenschappelijk kenmerk van de groep?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.