De sportleider als begeleider; SB 3 & 4 - Thema 26 De volwassene - Toets B

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Welke uitspraak is juist? Welk type mensen heeft eerder kans op een burn-out?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.