Operationeel sport- en bewegingsmanager; SB 4 - Thema 2 Strategie en beleid - Toets B

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

De SWOT-analyse wordt besloten met een confrontatiematrix. Wanneer is er sprake van een afwerende strategie?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.