Operationeel sport- en bewegingsmanager; SB 4 - Thema 11 Inkomsten genereren - Toets B

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

De gesponsorde biedt de sponsor een aantal rechten aan. Welke activiteit valt onder hospitality-rechten?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.