Loopbaan & Burgerschap 1-2 thema 7 Rechten en plichten in je werk

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Een individuele arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen jou en......... Wat moet op de ... staan?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.