Loopbaan & Burgerschap 3-4 thema 19 Gedrag op het werk

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Bij een goede beroepshouding hoort dat je je aan procedures en afspraken houdt. Welk aspecten horen daarbij?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.