Sport- en bewegingsbegeleider; SB2 - Thema 20 Toezicht houden - Toets B

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

De observatie dient aan een aantal eisen te voldoen. Van welke eis is sprake als je observatie 'te controleren' is?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.