Helpende Zorg en Welzijn (3e druk) - Thema 21 Dementie - Toets B

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Wat is 'reminiscentie'?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.