Didactiek voor de OA (3e druk) - Thema 5 Didactische werkvormen, leerstof en leeractiviteiten

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Waardoor wordt bepaalt welke didactische werkvorm je hanteert?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.