Didactiek voor de OA (3e druk) - Thema 17 Planmatig werken

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Niet alle leerlingen zullen ooit hetzelfde niveau behalen van planmatig werken. Waar hangt dat mee samen?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.