Didactiek voor de OA (3e druk) - Thema 23 Tellen en rekenen tot 20

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Binnen het tellen en rekenen tot 20 zijn tussendoelen geformuleerd. Welke tussendoel(en) is of zijn juist?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.