Didactiek voor de OA (3e druk) - Thema 26 Aanvankelijk en voortgezet lezen

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Bij het aanvankelijk lezen ontwikkelen de leerlingen een aantal deelvaardigheden. Die deelvaardigheden hangen samen met de functieontwikkeling op twee gebieden. Welke gebieden zijn dat?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.