Didactiek voor de OA (3e druk) - Thema 27 Tussendoelen gevorderde geletterdheid

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Als het gaat om leesmotivatie, tellen diverse factoren mee. Welke uitspraak gaat over een factor die motiveert?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.