Didactiek voor de OA (3e druk) - Thema 34 Gezond, hygënisch en redzaam gedrag

Deze toets bestaat uit 10 vragen, de maximale score is 10

Vraag 1 van 10.


Vraag 1

Wat is de reden dat leerlingen snoep in één keer moeten opeten?


Vink het juiste antwoord aan. De maximale score is 1.